Työnantajat

Meidän jäseniämme löytyy mm. seuraavista työpaikoista:

Ruskakodin palvelutalo yhdistys Ry
Palvelutalo Ruskalinna
Palvelutalo Ruskala
Palvelutalo Ruskahovi
Palvelutalo Ruskakoti

Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiö
Palvelukoti Honkala
Sotainvalidien sairaskoti ja kuntoutuskeskus

Länsi-Suomen Diakonialaitos, pdl-palvelut
Kotipalvelu

Dementiahoitokoti Dagmaaria Oy
Dementiahoitokoti Dagmaaria
Suomalainen palvelukoti

Ulvilan Vanhustenhuoltoyhdistys Ry
Pappilanlammen Palvelukeskus

Palvelukoti Omenapuu Oy
Palvelukoti Omenapuu

Pienkoti Tyllintupa Oy
Pienkoti Tyllintupa